Management

Planul de Afaceri – Fluxul Antreprenorului – Testează gratuit

Curs format din 4 module:

  • Fluxul antreprenorului
  • Situația actuală, Viziune, Stretegie
  • Strategia de marketing
  • Buget de venituri si cheltuieli